Градежни активности за асфалтирање, денеска, се одвиваа улицата „8ми Март“ и на крак од улицата „Дејан Војвода“. Асфалтираната површина на улицата „8ми Март“ изнесува околу 1500 метри квадратни, односно 250 метри должина и 6 метри ширина, додека на кракот од улицата „Дејан Војвода“ асфалтирана е површина од околу 340 метри квадратни, односно 85 метри должина и 4 метри ширина. Претходно на кракот од „Дејан Војвода“ се постави нова канализациона мрежа.

Финансиските за изведување на градежните активности во целост се обезбедени од буџетот на Општина Охрид.