Поради неповолни временски услови, планираната теристичка (од земја) дезинсекција против комарци која требеше да се спроведе на 19.07.2021 година се одложи за 22.07.2021 (четврток).

Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите.

Теренијалното запрашување ќе се врши на територија на град Охрид и крајбрежниот појас на потег од с. Подмоље до х.Парк и подножјето на планината Галичица (нас. Б.Извори), како и на потег од река Грашница, Коселска Река, крајбрежје од автокамп Љубаништа до комплекс Св.Наум.