Денес започнаа градежните работи за поставување на атмосферска канализација на улицата “Ѓорче Петров“. Носител на градежните активности е ЈП “Нискоградба“, а вредноста на проектот изнесува 5 милиони и двеста илјади денари.