Од денес екипи на ЈП ,, Охридски комуналец” започаа со уредување на паркот ,,Мазија”.

Со акцијата е опфатено чистење на џбунастите растенија, кастрење на крошни и отстранување на сувите врби. Вкупно ќе се отстранат четири врби, кои се суви и не постои можност за нивнс рехабилитација, бидејќи претставуваат опсаснот за граѓаните.