Тековно се чисти крајбрежјето на потегот од пристаниште до хотел “Милениум” секој ден од алга која е во фаза на распаѓање.

@Повеќе…