Повеќе годишните напори за Студенчишкото Блато, ќе финишираат со законска рамка. Миинистерството за животна средина и просторно планирање и Општина Охрид, на 14 септември, организираат јавна расправа, по Нацрт Законот за прогласување на Студенчишкото Блато за парк на природата. Повеќе поединости за настанот, тука…