Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Општинa Охрид, организира јавна расправа по Нацрт Законот за прогласување на Охридското Езеро за заштитено подрачје во категорија III-Споменик на природата

Јавната расправа ќе се одржи  во големата сала на Општина Охрид на 14.09.2023 (четврток) со почеток во 10:00 часот.