Се интензивираат активностите околу расчистување и уредување на просторот наменет за сидрење на пловни возила кој неодамна со одлука на Советот на општина Охрид го превзеде на времено владение.

После алармантната ситуација која беше затекната со превземањето на локацијата во делот на заштита на Охридското езеро и третманот досегашен кон него, ЈП „Билјанини Извори“ достави барање до јавната научна установа Хидробиолошки завод Охрид, итно уредување. Добиено е позитивно мислење за да се изврши чистење на тињата од горниот брегот према Охридското езеро во должина по целата страна од 20 метри и ширина од брегот кон трските од 5 метри.

ЈП „Билјанини Извори“ ги интензивира активностите за поскоро уредување на овој простор.