Се известуваат добитниците на проекти по однос на Јавниот повик за финансирање на програми и проекти од јавен интерес на општина Охрид за 2021 година, дека во прилог е прикачен задолжителниот образец за наративен и финансиски извештај кој единствено треба да се користи при отчет за реализацијата на проектините активности.

 

НАРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021

 

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОБИТНИЦИТЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЈАВЕН ПОВИК