Ве известуваме дека продолжението на прекинатата 27-ма седница  на Советот на Општина Охрид, ќе се одржи на ден 08.08.2019 година (четврток)  со почеток во 11,00 часот.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател,
Живка Ангелоска