Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

 

 

КОНКУРС за доделување  стипендии на ученици од општинските основни и средни училишта на подрачјето на Општина Охрид за учебната 2019/2020година

 

КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти  од Општина Охрид запишани на додипломски студии на државните универзитети во Република CМакедонија и на државни универзитети во други земји  за  академската 2019/2020 година