Датум:
јануари 19, 2020
2020-01-19T00:00:00+01:00
2020-01-20T00:00:00+01:00

Носител: МПЦ организатор  Богојавление  во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.