Датум:
јануари 19, 2021
2021-01-19T00:00:00+01:00
2021-01-20T00:00:00+01:00

Носител: МПЦ и Општина Охрид  во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.