Датум:
јануари 19, 2024
2024-01-19T00:00:00+01:00
2024-01-20T00:00:00+01:00
БОГОЈАВЛЈЕНИЕ - ВОДИЦИ

 

 

Носител: МПЦ и Општина Охрид  во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.