Датум:
јануари 6, 2020
2020-01-06T00:00:00+01:00
2020-01-07T00:00:00+01:00

Носител: Здружение за грижа и воспитување на деацата Охрид, Комисија за одбележување празници и манифестации