Датум:
август 15, 2020
2020-08-15T00:00:00+02:00
2020-08-16T00:00:00+02:00

Носител: Завод и музеј, во соработка со Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања награди и признанија.