Датум:
ноември 22, 2022
2022-11-22T00:00:00+01:00
2022-11-23T00:00:00+01:00

Носител: Aлбанска заедница во  соработка со Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.