Датум:
март 7, 2020
2020-03-07T00:00:00+01:00
2020-03-08T00:00:00+01:00

Носител:  ОУ „Братство Единство“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.