Датум:
август 18, 2022
2022-08-18T00:00:00+02:00
2022-08-19T00:00:00+02:00

Носител:  АРМ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.