Датум:
август 15, 2021
2021-08-15T00:00:00+02:00
2021-08-16T00:00:00+02:00

Носител:  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања награди и признанија.