Датум:
јуни 5, 2023
2023-06-05T00:00:00+02:00
2023-06-06T00:00:00+02:00

Носител: Еколошки друштва,  во соработка со  локалната   самоуправа, ЈП Охридски комуналец