Датум:
октомври 23, 2019
2019-10-23T00:00:00+02:00
2019-10-24T00:00:00+02:00

Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.