Датум:
октомври 11, 2022
2022-10-11T00:00:00+02:00
2022-10-12T00:00:00+02:00

Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.