Датум:
октомври 11, 2023
2023-10-11T00:00:00+02:00
2023-10-12T00:00:00+02:00

 

Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.