Датум:
октомври 7, 2023
2023-10-07T00:00:00+02:00
2023-10-08T00:00:00+02:00

Носител: Сојуз на борци во соработка со Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања награди и признанија.