Датум:
декември 21, 2019
2019-12-21T00:00:00+01:00
2019-12-22T00:00:00+01:00

Носител: Турска  етничка заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.