Датум:
септември 8, 2019
2019-09-08T00:00:00+02:00
2019-09-09T00:00:00+02:00

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.