Датум:
ноември 7, 2023
2023-11-07T00:00:00+01:00
2023-11-08T00:00:00+01:00
ДЕН НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ОХРИД

 

 


Носител: Сојуз на борци, ЈП Охридски  комуналец, Детска градинка Јасна Ристеска, МЗ Рамне, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.