Датум:
јуни 21, 2020
2020-06-21T00:00:00+02:00
2020-06-22T00:00:00+02:00

Носител:  Општина Охрид, Општина Поградец, Општина  Струга, невладини организации  од  трите градови, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.