Датум:
мај 20, 2024
2024-05-20T00:00:00+02:00
2024-05-21T00:00:00+02:00
ДЕН НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

ОХРИДСКАТА ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА ГО ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

 

 

Носител:  ПП бригада  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија