Датум:
мај 20, 2019
2019-05-20T00:00:00+02:00
2019-05-21T00:00:00+02:00

Носител:  ПП бригада  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија