Датум:
јануари 20, 2022
2022-01-20T00:00:00+01:00
2022-01-21T00:00:00+01:00

Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија, риболовни друштва и здруженија, НУ „Завод и Музеј – Охрид“, ДСУРЦСО „Ванчо Питочески“, Јавни претпријатија