Датум:
мај 24, 2024
2024-05-24T00:00:00+02:00
2024-05-25T00:00:00+02:00
ДЕН НА СЕСЛОВЕНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ

 

Носител: Образовни институции, Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.