Датум:
мај 7, 2022
2022-05-07T00:00:00+02:00
2022-05-08T00:00:00+02:00

Носител:  СВР – Охрид  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија