Датум:
декември 31, 2023
2023-12-31T00:00:00+01:00
2024-01-01T00:00:00+01:00
ДОЧЕК НА НОВА ГОДИНА

 

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија