Датум:
декември 31, 2019
2019-12-31T00:00:00+01:00
2020-01-01T00:00:00+01:00

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија