Датум:
октомври 7, 2019
2019-10-07T00:00:00+02:00
2019-10-08T00:00:00+02:00

Носител: Туристички здруженија во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.