Датум:
август 2, 2020
2020-08-02T00:00:00+02:00
2020-08-03T00:00:00+02:00

Носител: Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања награди и признанија.