Датум:
август 2, 2023
2023-08-02T00:00:00+02:00
2023-08-03T00:00:00+02:00
ЈУБИЛЕЈ: 120 ГОДИНИ ИЛИНДЕН- ДЕН НА РЕПУБЛИКАТА

 

Носител: Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања награди и признанија.