Датум:
септември 28, 2019
2019-09-28T00:00:00+02:00
2019-09-29T00:00:00+02:00

Носител: Бошњачка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.