Датум:
септември 28, 2021
2021-09-28T00:00:00+02:00
2021-09-29T00:00:00+02:00

Носител: Бошњачка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.