Датум:
јануари 4, 2024
2024-01-04T00:00:00+00:00
2024-01-05T00:00:00+00:00

 

Носител: Здружение за слепи лица и оѓтетен вид од Охрид и Комисија за одбележување празници и манифестации