Датум:
март 8, 2023
2023-03-08T00:00:00+01:00
2023-03-09T00:00:00+01:00

Носител:  Повеќе  институции и  здруженија во соработка со Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.