Датум:
септември 23, 2024
2024-09-23T00:00:00+00:00
2024-09-24T00:00:00+00:00

Носител: Здружение на глуви и наглуви лица и лица со оштетен слух и Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија