Датум:
септември 21, 2021
2021-09-21T00:00:00+02:00
2021-09-22T00:00:00+02:00

Носител: Сојуз  на  борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.