Датум:
декември 11, 2023
2023-12-11T00:00:00+01:00
2023-12-12T00:00:00+01:00

Носител: Планинарски и еколошки  друштва, образовни институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.