Датум:
април 8, 2023
2023-04-08T00:00:00+02:00
2023-04-09T00:00:00+02:00

Носител: Ромска заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.