Датум:
април 8, 2019
2019-04-08T00:00:00+02:00
2019-04-09T00:00:00+02:00

Носител: Ромска заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.