Датум:
декември 10, 2020
2020-12-10T00:00:00+01:00
2020-12-11T00:00:00+01:00

Носител: Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

11.12.2019 година