Датум:
мај 23, 2024
2024-05-23T00:00:00+02:00
2024-05-24T00:00:00+02:00

Носител: Влашка етничка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.